Product


ลดราคา!

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) รุ่น Heart Sine Samaritan PAD 500P

95,000.00 ฿ 85,000.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) รุ่น Heart Sine Samaritan PAD 500P

  1. 1. เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาเพียง1 กิโลกรัม (2.4 ปอนด์) รวมแบตเตอร์รี่ เพื่อสะดวกในการพกพา
  2. 2. ใช้ พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ตดตังรวมกับแผ่นนาไฟฟ้า
  3. สามารถแนะนาการใช้ งานให้ กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงคำสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏ บนหน้าจออย่างชัดเจน
  4. มีระบบคำสั่งด้วยเสียงเป็นภาษาไทย
  5. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหราชอาณาจักร

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

4.1 ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ แบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope Biphasic waveform Technology (SCOPE™* Biphasic Technology)

4.2 สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้ เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 จูล

4.3 สามารถประจุไฟฟาไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ ไม่เกิน 8 วินาทีที่พลังงาน 150 จูล

4.4 ตัวเครื่องมีระบบ ของการให้ คำแนะนำในระหว่างการทำ CPR (CPR Advisor) สามารถบอกประสิทธิภาพ ในการทา CPR เป็น Feedback ให้ กับผู้ชวยเหลือทั้งในเรื่องของ ความหนัก และ ความเร็วในการทำ CPR โดยไม่ผ่านอุปกรณ์วัดแรง ตาม AHA Guideline

4.5 แผ่นนำไฟฟ้าเป็นแบบ ที่มีการติดตั้งแบตเตอร์รี่รวมอยู่ เป็นชิ้นเดียวกัน สามารถใช้ ในการทำงานได้นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ทำการช็อค ได้ สงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 60 ช็อค มีอายุการเก็บรักษาได้ นานไม่น้อยกว่า 4ปี

4.6 แผ่นนำไฟฟ้ามีการภาพ แสดงตำแหน่งของการติดแผ่นในร่างกายเมื่อต้องการใช้งานเพื่อ ความสะดวกของผู้ให้การช่วยเหลือ

4.7 สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยได้ ในช่วง 20 – 230 โอมห์

รับประกัน 8  ปี แถมฟรีตู้แขวนพร้อมสัญญาณแจ้งเตือน

จัดส่งฟรี พร้อมสอนการทำ CPR และการใช้ AED รุ่นละ 30 ท่าน