Product


ลดราคา!

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AED Phillip FRX

80,000.00 ฿ 75,000.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AED Phillip FRX

1.มีสัญญาณเป็นไฟหรือเสียงเตือนสถานะการติดแผ่น adhesive pad ที่ถูกต้อง

2.สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้โดยผ่านแผ่นกระตุกหัวใจของเครื่องกระตุกหัวใจได้

3.แบตเตอรี่เป็นชนิด Disposable

4.สามารถเก็บข้อมูลของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Waveform) หรือ เหตุการณ์ไว้ในตัวเครื่อง หรือหน่วยความจำสำรองได้

5  มีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการได้

5.1 รูปคลื่นเป็นแบบ Biphasic Truncated exponential โดยมีพลังงานสูงสุดตาม AHA ไม่เกิน 200 J

5.2 ใช้เวลาสำหรับการเก็บประจุ (Charge Time) ที่พลังงานสูงสุดได้ไม่เกิน 10 วินาที โดยใช้พลังงาน จากแบตเตอรี่

5.3 เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ให้ผลต่อการรักษาในผู้ใหญ่ที่ 32A ที่ค่าความต้านทาน 50 โอมห์ และที่ค่าพลังงาน (ENERGY) เริ่มต้นที่ 150จูล

5.4.    สามารถกระตุกหัวใจโดยใช้ Adhesive pads

5.5 มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ พร้อมคำแนะนำด้วยเสียง เมื่อพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

5.6 มีระบบแนะนำการกระตุกหัวใจ

5.7 สามารถฟื้นคืนคลื่นหัวใจ โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้อย่างน้อย 140 ครั้ง ที่พลังงานสูงสุดหรือสามารถใช้งานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง

5.8 แบตเตอรี่สามารถ standby 4 ปี

รับประกัน 1 ปี

จัดส่งฟรี พร้อมสอนการทำ CPR และการใช้ AED รุ่นละ 30 ท่าน